București Ilfov Olt   021.267.52.17 - 0722.763.264     |     Constanța   0723.683.433     |     Brașov   0268.313.314 - 0741.555.000

Certificatul energetic
Document oficial care prezintă performanţa energetică a clădirii

Certificatul energetic este un document oficial care prezintă, într-un mod sintetic şi unitar, performanţa energetică a clădirii şi a instalaţiilor aferente, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia (încălzire, apă caldă, climatizare, ventilare naturală/mecanică) rezultate din analiza termică şi energetică.

img

Dintre multele calităţi ale unei construcţii, aceea de a consuma puţină energie pentru asigurarea confortului termic interior nu e deloc de neglijat, căci un consum de energie redus înseamnă cheltuieli de întreţinere mici. Valoarea unei locuinţe şi, în ultima instanţă, preţul ei depind şi de mărimea consumului de energie termică, electrică şi gaze naturale al locuinţei respective, iar acest consum este stabilit de certificatul energetic.

Categoriile de clădiri pentru care la construire-reabilitare, vînzare sau închiriere se eliberează certificatul energetic sunt: locuinţe unifamiliale şi blocuri de locuinţe, birouri, hoteluri, spitale, clădiri de învăţamînt, clădiri pentru servicii de comerţ. Certificatul energetic al clădirii ar trebui ar fi trebuit să fie obligatoriu începînd cu 1 ianuarie 2010, acum 1 ianuarie 2011, dată de la care nu se vor mai putea construi, vinde sau închiria clădiri care nu au acest act. În prezent, certificatul nu este obligatoriu, dar orice proprietar interesat de valoarea bunului/locuinţei, ar trebui să-l deţină.

Certificatul energetic întregeşte imaginea asupra valorii construcţiei prin „valenţa energetică“, fiind un instrument util pentru proprietarul sau utilizatorul clădirii în actiuni privind vînzarea-cumpărarea, renovarea, asigurarea, taxele de mediu etc. Indicatorul de performanţă energetică a clădirii, care constituie data esenţială a Certificatului energetic, este „consumul anual de caldură specific pentru încălzire şi apa caldă menajeră“, care se obţine prin raportarea consumului anual de căldură la suprafaţa desfăşurată (utilă) a construcţiei. Acestui consum îi corespunde o notă, iar nota maximă este 100.

Documente necesare pentru certificatul energetic
Proprietarii trebuie să pună la dispoziția cumpărătorilor/chiriașilor certificatul energetic

Directiva 91/2002/CE privind performanţa energetică a clădirilor a fost transpusă în legislaţia română prin Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. Conform acesteia proprietarii locuinţelor unifamiliale şi ai apartamentelor din blocurile de locuinţe trebuie să pună la dispoziţia potenţialilor cumpărători sau chiriaşi, în cazul vânzării sau închirierii, certificatul de performanţă energetică a clădirii începând cu 1 ianuarie 2010.

Beneficiarul va furniza auditorului documentele şi informaţiile tehnice pe care acesta le solicită:

 • planul de arhitectură al apartamentului (eventual planul din dosarul de cadastru) şi poziţionarea lui în bloc (de colţ, parter, ultim etaj, de mijloc, lângă un gang, deasupra unui spaţiu comercial etc.);
 • număr camere şi tip (living/sufragerie, bucătărie, băi, dormitoare, holuri, debarale, balcoane etc.);
 • an construcţie bloc; adresă (stradă, sector, bloc, scară, etaj, număr de apartament);
 • regimul de înălţime al clădirii (Subsol/Demisol+Parter+ n etaje);
 • orientare cardinală apartament (N, S, NE etc.); poze de faţade ale blocului, eventual terasă şi subsol (conducte);
 • tip utilităţi (încălzire centralizată, apă caldă menajeră, iluminat,ventilaţie mecanică, climatizare centralizată);
 • stare instalaţii subsol, casa scării este încălzită, are pereţi exteriori;
 • tip tâmplărie apartament (ferestre, uşi exterioare) şi dimensiuni;
 • există contoare apă caldă menajeră? stare ghene de ventilare din debarale, băi, bucătării;
 • există robineţi termostatici sau repartitoare de costuri?
 • structura pereţilor exteriori (BCA, zidărie cărămidă, beton, beton + BCA, panouri tristrat etc.), grosimea lor şi starea lor (tencuială căzută, igrasie, condens);
 • tip lămpi de iluminat, putere&număr; tip corpuri de încălzire (calorifere) şi vechimea lor;înălţime nivel;stare şi vechime coloane de alimentare cu agent termic pentru încălzire;
 • starea terasei; există contor general de încălzire/apă caldă?

Certificat energetic - explicații
Informații privind certificatul energetic

 1. Nota pentru performanta energetica;
 2. Clasa energetica a cladirii de referinta inainte si dupa reabilitare;
 3. Clasa energetica a cladirii de referinta;
 4. Indicatorii globali de consum energetic;
 5. Indicatorii globali de emisii de CO2;
 6. Indicatori specifici si clase de consum energetic pentru cladirea reala;
 7. Identificarea cladirii: adresa, tip, vechime, marime;
 8. Identificarea auditorilor.

Obţinerea certificatului
Etapele de obținere a certificatului

Procedura de obţinere a certificatului energetic pentru o clădire este următoarea:

 • solicitarea făcută de proprietarul/administratorul clădirii pentru întocmirea Certificatului energetic;
 • efectuarea expertizei energetice a clădirii şi întocmirea Certificatului energetic de către un auditor energetic atestat;
 • eliberarea Certificatului energetic al clădirii de către primăria pe raza căreia este situată clădirea.

Auditori acreditați
Membrii AAECR, AIIR

Dipl. Ing. Georgeta NEAGU
Auditor energetic pentru clădiri gradul I,
construcții și instalații

Membru AAECR,
filiala Dobrogea - centrul zonal Constanța

georgeta.neagu@certificat-audit.ro
fam_neagu@yahoo.com

0723.683.433
Constanța
Dipl. Ing. Ioana BALINT
Auditor energetic pentru clădiri gradul I,
construcții și instalații

Membru AAECR,
filiala Transilvania - centrul zonal Brașov

ioana.balint@certificat-audit.ro
ioanabalint.certificate@gmail.com

0268.313.314, 0741.555.000
Brașov
Ing. Ion OCHEA
Auditor energetic pentru clădiri,
construcții și instalații

Membru AAECR, AIIR
ochea.ion@gmail.com
office@energy-star.ro

021.267.52.17, 0722.763.264
București-Ilfov-Olt

Clasele energetice
Clasificarea claselor energetice

Dipl. Ing. Georgeta NEAGU

Auditor energetic pentru clădiri gradul I,
construcții și instalații

Membru AAECR
filiala Dobrogea - centrul zonal Constanța

georgeta.neagu@certificat-audit.ro
fam_neagu@yahoo.com
0723.683.433
Constanța

Dipl. Ing. Ioana BALINT

Auditor energetic pentru clădiri gradul I,
construcții și instalații

Membru AAECR
filiala Transilvania - centrul zonal Brașov

ioana.balint@certificat-audit.ro ioanabalint.certificate@gmail.com
0268.313.314 - 0741.555.000
Brașov

Ing. Ion OCHEA

Auditor energetic pentru clădiri
construcții și instalații

Membru AAECR, AIIR
ochea.ion@gmail.com
office@energy-star.ro
021.267.52.17 - 0722.763.264
București-Ilfov-Olt